Οι νικητές για την παράσταση «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες»

Οι νικητές για την παράσταση «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες»

Νικητής για την Τετάρτη 6/3 είναι Κώστας Βελισσάρης

Νικητής για την Πέμπτη 7/3 είναι Βαρβάρα Βαρουδάκη