Οι νικητές που θα δούνε το «Tailor made comedy»

Οι νικητές που θα δούνε το «Tailor made comedy»

Οι τυχεροί νικητές που θα παρακολουθήσουν την παράσταση Tailor made comedy είναι:

Μιμίκα Τσακρίρη

Μάνος Κλεισιάρης